Facebook Aktualności Pomoc Kontakt Panele

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem veeo.pl jest własnością i jest prowadzony przez
 2. veeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krzemienica 303, 37-125 Czarna. REGON: 361596510 NIP: 8151799608, numer telefonu: 17 717 37 35 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: biuro@veeo.pl.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest veeo Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Veeo”).
 4. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Produktu oraz:
  • dla programów ESET - nazwę użytkownika (tzw. numer EAV) oraz hasło do aktywacji Produktu albo
  • dla pozostałych programów - numer seryjny.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 5. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładkach „Opis produktu”.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta: 
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury: 
  • Należy dokonać wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić.
   • Opcja dla nowych licencji: na stronie głównej sklepu należy wybrać produkt, który klient zamierza kupić. Za pomocą filtra można zawęzić wyświetlanie produktu do tego, którego zakup Klienta Interesuje (ze względu na przeznaczenie, system operacyjny, miejsce ochrony). Po wybraniu produktu należy wpisać liczbę użytkowników w ramach licencji jaką Klient zamierza zakupić. Zostanie zaprezentowana oferta na wybrany program oraz wybraną liczbę użytkowników z licencją/serwisem na 1 rok oraz opcjonalnie na 2 i 3 lata. UWAGA! Nowa licencja na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia. Licencja na ESET Security Pack rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia jednocześnie dla wszystkich 3 użytkowników. Jedna nazwa użytkownika zostaje przydzielona do ochrony trzech komputerów i trzech smartfonów.
   • Opcja dla przedłużeń: na stronie głównej sklepu należy wpisać nazwę użytkownika licencji (EAV) w górnej cześci strony (w pasku bezpośrednio pod menu). Można też wybrać posiadany produkt, a następnie wybrać opcję "Przedłuż licencję". Wpisując posiadaną nazwę użytkownika licencji (EAV) zostanie zaprezentowana oferta na wybrany program oraz wybraną liczbę użytkowników z licencją/serwisem na 1 rok oraz opcjonalnie na 2 i 3 lata. UWAGA: Przedłużenie licencji na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg:
    • od daty wygaśnięcia licencji bazowej – jeżeli data wygaśnięcia licencji bazowej jest późniejsza niż data złożenia zamówienia (wystawienia faktury),
    • od dnia złożenia zamówienia (wystawienia faktury) – jeżeli data wygaśnięcia licencji bazowej jest wcześniejsza niż data złożenia zamówienia (wystawienia faktury). W takim przypadku do ceny przedłużenia licencji, zostanie doliczony koszt licencji za okres od dnia wygaśnięcia licencji bazowej, do dnia złożenia zamówienia (wyrównanie serwisu, zgodnie z zasadą zachowania ciągłości licencji).
  • Następnie należy wybrać jedną z zaprezentowanych ofert klikając „Kup teraz”.
  • Po kliknięciu na „Kup teraz” pojawia się formularz do uzupełnienia
  • Formularz umożliwia podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po uzupełnieniu danych, przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu sklepu internetowego należy kliknąć „Dalej”.
  • W kolejnym oknie pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie, aby umożliwić ostateczną ich weryfikację. Należy uważnie sprawdzić wszystkie podane przez dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane dane zgadzają się, należy kliknąć „Zamów i zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać” będzie możliwe tylko, jeśli wszystkie wymagane pola zostaną prawidłowo wypełnione. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należyt uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć „Zamów i zapłać”.
  • Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz link do faktury pro-forma. Pojawi się również możliwość wyboru sposobu płatności. Do wyboru jest tradycyjny przelew (zaliczka) oraz płatności on-line.
  • Standardowo licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (dostarczany jest certyfikat licencyjny oraz link do strony z wersją instalacyjną programu).
  • Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
  • Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności: 
  • On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy PayU, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line:
   • Alior Bank
   • Bank BPH
   • Bank Zachodni WBK
   • BGŻ BNP Paribas
   • BOŚ Bank
   • Citi Handlowy
   • Credit Agricole
   • Deutsche Bank
   • Eurobank
   • Getin Bank
   • Idea Bank
   • ING Bank Śląski
   • Inteligo
   • mBank
   • Millennium Bank
   • Noble Bank
   • Orange Finanse
   • PBS Bank
   • Pekao
   • PKO Bank Polski
   • T-Mobile Usługi Bankowe
  • On-line karta płatnicza. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na bezpieczną stronę firmy eCard, gdzie należy dokonać wyboru karty płatniczej. Sprzedawca akceptuje wyłącznie następujące karty płatnicze: 
   • Visa
   • MasterCard
   • MasterPass
   • Maestro
  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.
  • Inne typy płatności dostępne za pośrednictwem firmy PayU: 
   • Płace później
   • BLIK
   • Raty
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 
  • PKO S.A 97 1240 2643 1111 0010 6320 5605
  • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 5. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila biuro@veeo.pl.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: veeo Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 8. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) są dostępne również na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ważne informacje dla konsumenta”.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: biuro@veeo.pl, w formie pisma wysłanego pocztą na adres veeo Sp. z o.o. z siedzibą w Krzemienica 303, 37-125 Czarna.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o: 
 2. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz polityką prywatności publikowaną w serwisach veeo.pl .
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

 

Życzymy udanych zakupów
veeo sp. z o.o.